Dogodki

Dogodki

Objava novega spletišča

Datum: 01. 11. 2022

Za vas smo pripravili novo spletišče, kjer bomo objavljali novosti pri razvoju e-okolja. Ostanite na tekočem z informacijami in nas spremljajte na novi povezavi.

Nadgradnja učnega e-okolja

Datum: 01. 08. 2022

Z velikim veseljem sporočamo, da bomo učno e-okolje v letih 2022 in 2023 še nadgrajevali in izpopolnjevali skladno s pobudami uporabnikov in uporabnic. Nadgradnjo financira Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo).

Predstavitev e-okolja

Datum: 10. 06. 2022

V petek, 10. 6. 2022, smo e-okolje Slovenščina na dlani predstavili na Zdravniški zbornici Slovenije. Okolje je namreč uporabno za vse, ki želijo preveriti svoje znanje slovenskega jezika oz. se pripraviti na formalno preverjanje znanja.

Na državnem 56. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki je potekalo 16. maja 2022 v Murski Soboti, smo mlade raziskovalke in raziskovalce povabili k rabi e-okolja Slovenščina na dlani in njihovim šolam podarili plakate.

Slovenščina na dlani v okviru programov profesionalnega usposabljanja (PPU)

Začetek dogodka: 01. 02. 2022

Konec dogodka: 31. 03. 2022

Februarja in marca 2022 smo znotraj sklopa »raba digitalnih tehnologij v okviru poučevanja, učenja in vrednotenja dosežkov v učnem in študijskem procesu in izobraževanje na daljavo« izvedli program Preklopi na slovenščino – učno e-okolje Slovenščina na dlani. Udeležilo se ga je 66 učiteljic in učiteljev slovenščine iz osnovnih in srednjih šol.

Objava učnega e-okolja

Datum: 01. 10. 2021

Na voljo je inovativno interaktivno učno e-okolje Slovenščina na dlani: https://www.slo-na-dlani.si/prijava. Njegov nastanek sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Preklopimo na slovenščino!

Izšla je monografija Slovenščina na dlani 4, v kateri so izpostavljeni najnovejši jezikovni viri, ki lahko olajšajo učenje in poučevanje slovenščine. V središču zanimanja je inovativno učno e-okolje Slovenščina na dlani, njegova priprava in specifike vsebinskih sklopov.

V sredo, 29. 9. 2021, smo izvedli še zadnje izobraževanje za sodelujoče VIZ. Predstavili smo delovanje učnega e-okolja Slovenščina na dlani in posamezne vsebinske sklope ter se dotaknili didaktičnega vidika e-okolja in njegove rabe v razredu. Učiteljicam in učiteljem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje v projektu in za vse pozitivne odzive.

Konferenca in okrogla miza

Začetek dogodka: 21. 04. 2021

Konec dogodka: 22. 04. 2021

21. in 22. aprila 2021 organiziramo strokovno in znanstveno konferenco Razvoj in raba učnih e-okolij za slovenščino ter okroglo mizo Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine. Oboje poteka na daljavo v okolju MS Teams. Prijavite se lahko tukaj.
Veselimo se srečanja z vami!
 
Ključniki
#slovenščina     #jezikovni pouk   #učno e-okolje      #Slovenščina na dlani
#digitalizacija    #konferenca         #okrogla miza       #inovacije v šolstvu

Izid strokovne monografije

Datum: 10. 03. 2021

Izšla je monografija Slovenščina na dlani 3, ki nudi vpogled v razvoj in izvajanje posameznih faz priprave učnega e-okolja.

Preberite jo tukaj: Slovenščina na dlani 3

Izčrpne informacije o novem učnem e-okolju, ki bo na voljo od septembra 2021, smo zbrali v predstavitveni brošuri projekta.

Brošura: slovenscina_na_dlani_brosura.

Predstavitev prispevka na mednarodni znanstveni konferenci EDUvision

Datum: 03. 12. 2020

Čas: 19.00–19.20

Lokacija: na daljavo (v okolju Zoom)

V četrtek, 3. decembra 2020, je izr. prof. dr. Natalija Ulčnik na 10. mednarodni znanstveni konferenci EDUvision predstavila prispevek Popestritev pouka s Slovenščino na dlani, ki smo ga pripravili v okviru projekta.

Program konference

Predstavitev projekta v okviru dogodka Miklošičevi dnevi

Datum: 20. 11. 2020

Čas: 10.15–11.30

Lokacija: na daljavo (v okolju Zoom)

20. novembra 2020 je izr. prof. dr. Polonca Šek Mertük v okviru dogodka Miklošičevi dnevi preko aplikacije Zoom dijakom drugih letnikov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer predstavila inovativni pristop k sodobnemu jezikoslovju, ki ga bo nudilo e-okolje Slovenščina na dlani.

Predstavitev projekta ob mednarodnem dnevu slovarjev

Datum: 15. 10. 2020

Čas: 12.00–13.00

Lokacija: na daljavo (v okolju Zoom)

V četrtek, 15. oktobra 2020, je izr. prof. dr. Natalija Ulčnik ob Mednarodnem dnevu slovarjev 2020 predstavila projekt in učno e-okolje Slovenščina na dlani. Dogodek je bil organiziran v okviru aktivnosti Sekcije za leksiko Zveze društev Slavistično društvo Slovenije.

Konferenca JT-DH

Datum: 25. 09. 2020

Čas: 15.00–16.00

Lokacija: na daljavo (v okolju Zoom)

V petek, 25. septembra 2020, je izr. prof. dr. Darinka Verdonik na mednarodni konferenci Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika predstavila prispevek Uporaba jezikovnotehnoloških virov in postopkov pri razvoju učnega e-okolja Slovenščina na dlani, ki smo ga pripravili v okviru projekta.

Članek in posnetek predstavitve sta dostopna tukaj.

Izobraževanje učiteljic in učiteljev

Datum: 20. 08. 2020

Čas: 10.00–11.00

Lokacija: Na daljavo (MS Teams)

V četrtek, 20. 8. 2020, je izr. prof. dr. Darinka Verdonik sodelujočim učiteljicam in učiteljem predstavila delovanje učnega e-okolja Slovenščina na dlani, in sicer z vidika rabe učitelja in učenca ter z ozirom na funkcionalnosti, ki jih e-okolje omogoča enim in drugim. Učiteljice in učitelji so bili nad opravljenim projektnim delom navdušeni in se že veselijo testiranja e-okolja v prihajajočem šolskem letu.

Izobraževanje učiteljic in učiteljev

Začetek dogodka: 16. 04. 2020

Konec dogodka: 17. 04. 2020

Čas: 10.00–11.00, 13.00–14.00

Lokacija: Na daljavo (Microsoft Teams)

V četrtek, 16. 4. 2020, in v petek, 17. 4. 2020, so doc. dr. Simona Pulko, izr. prof. dr. Natalija Ulčnik in izr. prof. dr. Polonca Šek Mertük izvedle izobraževanje za sodelujoče VIZ, vezano na smernice in strategije za delo z učnim e-okoljem Slovenščina na dlani. Predstavile so tudi aktivnosti v zvezi s sprejemom strateškega dokumenta v šolskem letu 2020/21.


Izobraževanje na OŠ Pesnica

Datum: 13. 11. 2019

Čas: 11.30–12.30

Lokacija: OŠ Pesnica

V sredo, 13. 11. 209, sta se izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes in doc. dr. Simona Pulko srečali z učiteljico slovenščine na OŠ Pesnica mag. Gordano Rodinger. Učiteljica je izrazila zadovoljstvo ob predstavljenih aktivnostih in konceptih ter ob dejstvu, da bodo omogočali prožne oblike poučevanja in učenja.


Izobraževanje na Osnovni šoli Naklo

Datum: 06. 11. 2019

Čas: 11.30–12.30

Lokacija: Osnovna šola Naklo

V sredo, 06. 11. 2019, se je izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič srečala z učiteljico slovenščine na Osnovni šoli Naklo Jasno Zupanc. Razgovor je potekal o že izvedenih, trenutnih in načrtovanih aktivnostih projekta Slovenščina na dlani s poudarkom na področju besedil oziroma zbirk P-BERTA, G-BERTA, vmesnika BERTA in pripravi nalog na osnovi zbranih besedil zbirk P-BERTA in G-BERTA.  

Izobraževanje na OŠ Primoža Trubarja Laško

Datum: 06. 11. 2019

Čas: 13.30–14.30

Lokacija: OŠ Primoža Trubarja Laško

V sredo, 6. 11. 209, sta se izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes in doc. dr. Simona Pulko srečali z učiteljicama slovenščine na OŠ Primoža Trubarja Laško, in sicer z Dragico Brinovec in Mojco Povše. Članici projektne skupine sta učiteljicama predstavili doslej opravljene aktivnosti, nato pa so se pogovorile o aktivnostih, ki potekajo, in o aktivnostih, ki jih čakajo v prihodnje.


Izobraževanje na OŠ Sava Kladnika Sevnica

Datum: 06. 11. 2019

Čas: 10.50–11.40

Lokacija: OŠ Sava Kladnika Sevnica

V sredo, 6. 11. 209, sta se izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes in doc. dr. Simona Pulko srečali z učiteljicama slovenščine na OŠ Sava Kladnika Sevnica, in sicer z Gordano Kenda ter s Tatjano Hafner. Med drugim so skupaj pregledale možnosti predstavljenih vzorčnih primerov za uporabo v šolski praksi, česar sta bili učiteljici zelo veseli.


Izobraževanje na Šolskem centru Rogaška Slatina

Datum: 23. 10. 2019

Čas: 8.40–11.45

Lokacija: Šolski center Rogaška Slatina

V sredo, 23. 10. 2019, se je izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič srečala s profesoricama slovenščine Šolskega centra Rogaška Slatina mag. Dubravko Berc Prah, tudi ravnateljico, in Moniko Šeligo. Naprej je dr. Krajnc Ivič izvedla učno uro pri dijakih in dijakinjah 2. letnika gimnazijskega programa, potem pa je pri gospe ravnateljici potekal pogovor o že izvedenih, trenutnih in načrtovanih aktivnostih projekta Slovenščina na dlani s poudarkom na področju besedil oziroma zbirk P-BERTA in G-BERTA ter vmesnika BERTA.

  

Izobraževanje na OŠ Vižmarje Brod

Datum: 22. 10. 2019

Čas: 14.15–15.30

Lokacija: OŠ Vižmarje Brod

V torek, 22. 10. 2019, se je izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert srečala z učiteljico slovenskega jezika na OŠ Vižmarje Brod Mojco Jerala Bedenk. Pregledali sta dosedanje aktivnosti in se pogovorili zlasti o tipih nalog, saj je gospa Jerala Bedenk že vrsto let članica RIC. Podala je nekaj predlogov, ki bi jih lahko vključili z namenom približati se ciljni skupini.

Izobraževanje na Gimnaziji Tolmin

Datum: 21. 10. 2019

Čas: 10.30–11.45

Lokacija: Gimnazija Tolmin

V ponedeljek, 21. 10. 2019, sta se izr. prof. dr. Polonca Šek Mertük in doc. dr. Ines Voršič srečali s profesoricama Milico Rutar in Marto Rutar, ki poučujeta na Gimnaziji Tolmin. Predstavili sta izvedene projektne aktivnosti, obenem pa tudi tekoče dejavnosti, načrte, nekatere naloge in cilje, zlasti s področja besedil v besedilnem korpusu BERTA.

 

Izobraževanje na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Datum: 21. 10. 2019

Čas: 13.45–14.45

Lokacija: OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

V ponedeljek, 21. 10. 2019, sta izr. prof. dr. Polonca Šek Mertük in doc. dr. Ines Voršič izvedli 5. izobraževanje za učitelje VIZ na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, na srečanju pa sta bili prisotni tudi učiteljici z OŠ Draga Bajca Vipava. Izvajalki izobraževanja sta najprej predstavili izvedene projektne aktivnosti, nato pa tudi tekoče dejavnosti, načrte ter izbrane naloge s področja besedil v besedilnem korpusu BERTA.

Izobraževanje na Gimnaziji Želimlje

Datum: 16. 10. 2019

Čas: 14.00–16.00

Lokacija: Gimnazija Želimlje

V sredo, 16. 10. 2019, sta se izr. prof. dr. Natalija Ulčnik in izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert na Gimnaziji Želimlje srečali z učiteljicama slovenščine Evo Lajevec in Jano Poljšak ter učiteljem Alešem Vrbovškom. V konstruktivnem pogovoru je bilo izpostavljenih več strokovnih dilem, s katerimi se srečujemo pri izdelavi e-okolja.

 

Izobraževanje na Šolskem centru Postojna

Datum: 15. 10. 2019

Čas: 12.10–13.15

Lokacija: Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas, Postojna

V torek, 15. 10. 2019, se je izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič srečala s profesoricama slovenščine Šolskega centra Postojna, z Matejo Hreščak Rebec in s Katjo Koren Valenčič. Pogovor je potekal o že izvedenih, trenutnih in načrtovanih aktivnostih projekta Slovenščina na dlani s poudarkom na področju besedil oziroma zbirk P-BERTA in G-BERTA ter vmesnika BERTA. Gradiva iz izobraževanja so dostopna med publikacijami.

 

 

Izobraževanje na Prvi gimnaziji Maribor

Datum: 11. 10. 2019

Čas: 8.20–9.30

Lokacija: Prva gimnazija Maribor

V petek, 11. 10. 2019, se je izr. prof. dr. Natalija Ulčnik srečala z učiteljico Prve gimnazije Maribor dr. Tjašo Markežič. Pogovorili sta se o izvedenih aktivnostih in prediskutirali zlasti možnosti priprave nalog ter slovarskih opisov za sklop frazeologija.

Predstavitev projekta na mednarodni didaktični konferenci

Datum: 03. 10. 2019

Čas: 9.00–12.00

Lokacija: Univerza Palackega v Olomucu, Češka

Na mednarodni znanstveni konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka na Univerzi Palackega v Olomucu na Češkem sta red. prof. dr. Mihaela Koletnik in izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert predstavili projekt Slovenščina na dlani s prispevkom E-learning Materials for the Slovene Language in Secondary Schools (Učna e-gradiva za slovenščino v srednjih šolah). Program konference si lahko ogledate tukaj.

Delavnica Slovenščina na moji dlani

Datum: 27. 08. 2019

Čas: 9.30–11.00

Lokacija: Maribor (FERI UM)

V torek, 27. avgusta 2019, sta Sandi Majninger in Simona Majhenič izvedla delavnico Slovenščina na moji dlani in navdušila udeležence in udeleženke Mini univerze UM (MUF).

Izobraževanje: Poučevanje slovenščine – kako izstopiti iz povprečja

Datum: 25. 04. 2019

Čas: 15.00–17.00

Lokacija: Maribor (PEF UM)

V četrtek, 25. 4. 2019, je članica projekta Tanja Brčić Petek izvedla izobraževanje Poučevanje slovenščine – kako izstopiti iz povprečja. Podrobneje je spregovorila o igri vlog pri pouku slovenščine.

Predstavitev projekta na Seminarju Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru

Datum: 21. 03. 2019

Lokacija: Pedagoška fakulteta UM

Natalija Ulčnik in Polonca Šek Mertük sta predstavili projekt Slovenščina na dlani v okvirju Seminarja, ki se izvaja na Pedagoški fakulteti UM. Njegov cilj je povezati različna raziskovalna področja ter predstaviti projekte in raziskovalno delo udeležencev.

Slovenščina na dlani

V zadnjem desetletju pospešeno nastajajo e-gradiva za učenje različnih predmetnih področij. Inovativno e-gradivo, ki bo obogatilo jezikovni pouk slovenščine, razvijamo tudi v okviru projekta Slovenščina na dlani (2017–2021). Sodelujemo tri fakultete Univerze v Mariboru (FF, PEF, FERI), vključenih pa je tudi 14 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vzhodne in zahodne kohezijske regije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Na seminarju bomo spregovorili o ciljih projekta, sodelovanju z učiteljicami in učitelji, izvedenih aktivnostih, prvih rezultatih in izzivih, ki so pred nami.

Več informacij o seminarju: https://pef.um.si/402/seminar+20182019

 

Srečanje z dijakinjami in dijaki Gimnazije Ormož

Datum: 11. 02. 2019

Čas: 9.30–10.15

Lokacija: Gimnazija Ormož

V ponedeljek, 11. 2. 2019, sta se Mira Krajnc Ivič in Natalija Ulčnik srečali z dijakinjami in dijaki Gimnazije Ormož, ki so pod mentorstvom profesorice slovenščine Aleksandre Štih aktivno sodelovali pri zbiranju besedil za korpus BERTA. Po pogovoru o načinu zbiranja govorjenih besedil in izmenjavi izkušenj smo se vsem sodelujočim iskreno zahvalili in jih obdarili s promocijskim gradivom.

V družbi z Maksom, Berto in Frido

Datum: 11. 10. 2018

Čas: 16.00–18.00

Lokacija: OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

V četrtek, 11. 10. 2018, smo delavnice z naslovom V družbi z Maksom, Berto in Frido izvedli še za učiteljice in učitelje s sodelujočih šol zahodne kohezijske regije. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina se zahvaljujemo za izkazano gostoljubje.

V družbi z Maksom, Berto in Frido

Datum: 09. 10. 2018

Čas: 16.00–18.00

Lokacija: Pedagoška fakulteta UM

V torek, 9. 10. 2018, smo izvedli izobraževanje za sodelujoče učiteljice in učitelje z naslovom V družbi z Maksom, Berto in Frido. Delavnice so izvedle Simona Majhenič, Mira Krajnc Ivič in Natalija Ulčnik, dogodek je povezovala Polonca Šek Mertük.

Na mednarodni znanstveni konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka na Univerzi Palackega v Olomucu na Češkem je bil z dvema znanstvenima prispevkoma predstavljen projekt Slovenščina na dlani.

Predstavljena sta bila prispevka soavtoric dr. Simone Pulko in dr. Melite Zemljak Jontes z naslovom Different – Attractive (Innovative Didactic Approaches to Teaching and Learning Slovene) ter soavtoric dr. Mihaele Koletnik in dr. Alenke Valh Lopert z naslovom Question Types in Current E-learning Materials for Slovene as a Mother Tongue.

 

Sestanki o zbiranju gradiva za korpus BERTA

Začetek dogodka: 13. 09. 2018

Konec dogodka: 24. 09. 2018

Med 13. 9. in 24. 9. 2018 so v ožjih skupinah potekali sestanki o zbiranju gradiva za korpus BERTA. Z učiteljicami ŠC Rogaška Slatina, Gimnazije Ormož in Gimnazije Ljutomer se je sestala Mira Krajnc Ivič.

Obisk Gimnazije Ljutomer

Datum: 02. 07. 2018

V ponedeljek, 2. 7. 2018, je Polonca Šek Mertük izvedla izobraževanje na Gimnaziji Ljutomer.

Obisk Prve gimnazije Maribor

Datum: 29. 06. 2018

V petek, 29. 6. 2018, je Simona Pulko izvedla izobraževanje na Prvi gimnaziji Maribor.

Obisk OŠ Naklo

Datum: 29. 06. 2018

V petek, 29. 6. 2018, je Iztok Kosem izvedel izobraževanje na OŠ Naklo.

Obisk OŠ Pesnica

Datum: 27. 06. 2018

V sredo, 27. 6. 2018, je Simona Pulko izvedla izobraževanje na OŠ Pesnica pri Mariboru.

Obisk Gimnazije Ormož

Datum: 26. 06. 2018

V torek, 26. 6. 2018, je Polonca Šek Mertük izvedla izobraževanje na Gimnaziji Ormož.

V petek, 22. 6. 2018, je Melita Zemljak Jontes izvedla izobraževanje na OŠ Primoža Trubarja Laško in OŠ Sava Kladnika Sevnica.

 

V petek, 22. 6. 2018, je Mira Krajnc Ivič izvedla izobraževanje v Šolskem centru Rogaška Slatina.

Podelitev nagrade in priznanja nagrajenki natečaja

Datum: 20. 06. 2018

Lokacija: Gimnazija Želimlje

Dijakinja Gimnazije Želimlje je bila nagrajena za izvirno fotografijo, s katero je sodelovala na našem natečaju. Prejela je USB-ključek, skodelico, pisalo, beležko, dežnik in torbo ter priznanje. Nagrajena fotografija je dostopna v zavihku Natečaj.

Obisk Gimnazije Želimlje

Datum: 20. 06. 2018

V sredo, 20. 6. 2018, sta Polonca Šek Mertük in Ines Voršič izvedli izobraževanje na Gimnaziji Želimlje.

Podelitev nagrad in priznanj nagrajencem in nagrajenkam natečaja

Datum: 19. 06. 2018

Lokacija: OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Učence in učenke OŠ Danila Lokarja Ajdovščina ter obe mentorici smo nagradili za inovativne fotografije, s katerimi so sodelovali na našem natečaju. Prejeli so USB-ključke, skodelice, pisala, beležke, dežnike in torbe ter priznanja. Nagrajene fotografije si lahko ogledate v zavihku Natečaj.

Vodja projekta Natalija Ulčnik je projekt Slovenščina na dlani predstavila v oddaji Jezik na vrtiljaku.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/jezik-na-vrtiljaku/174546824

V torek, 19. 6. 2018, se je vodja projekta Natalija Ulčnik v okviru drugega izobraževanja srečala z učiteljicami in učitelji slovenščine, ki sodelujejo v projektu. Srečanje je bilo namenjeno seznanjanju s strokovnimi novostmi. Obiskala je Šolski center Postojna, OŠ Draga Bajca Vipava, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in Šolski center Tolmin. Učiteljice in učitelji so prejeli strokovno monografijo Slovenščina na dlani 1.

V torek, 19. 6. 2018, je Kaja Dobrovoljc izvedla izobraževanje na OŠ Vižmarje – Brod Ljubljana.

Vodja projekta Natalija Ulčnik je projekt predstavila v oddaji Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope:

http://www.rtvslo.si/radiosi/euranet-plus/ucenje-slovenscine-s-pomocjo-igre-v-inovativnem-ucnem-e-okolju/458102

Izid strokovne monografije

Datum: 15. 06. 2018

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla strokovna monografija Slovenščina na dlani 1 (ur. Natalija Ulčnik). Knjiga je dostopna tudi kot e-publikacija na povezavi: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341.

Časnik Večer: Melita Forstnerič Hajnšek, Slovenščina (kot) na dlani (intervju z vodjo projekta Natalijo Ulčnik).
Preberite ga tukaj.

 

Predstavitev projekta v oddaji Report

Datum: 05. 06. 2018

Čas: 17.30

Lokacija: Regionalna televizija BK TV

Natalija Ulčnik, Mira Krajnc Ivič in Polonca Šek Mertük so v oddaji Report predstavile projekt Slovenščina na dlani. Z voditeljico Špelo Pokeržnik so se pogovarjale o pripravi našega učnega e-okolja in o slovenščini.

Predstavitev projekta na Univerzi v Beogradu

Datum: 24. 05. 2018

Čas: 9.00

Lokacija: Filološka fakulteta Univerze v Beogradu

Branislava Vičar je na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu predstavila projekt Slovenščina na dlani.

Udeležba na Mednarodni znanstveni konferenci SLAVOFRAZ 2018

Začetek dogodka: 19. 04. 2018

Konec dogodka: 21. 04. 2018

Lokacija: Filozofska fakulteta Univerze na Reki, Hrvaška

Na mednarodni frazeološki znanstveni konferenci SLAVOFRAZ 2018 z naslovom Frazeologija, učenje in poučevanje so z referati nastopile dr. Vida Jesenšek, dr. Mira Krajnc Ivič in dr. Natalija Ulčnik. Udeleženci konference so se tako seznanili s projektom Slovenščina na dlani in prvimi rezultati našega dela.

Predstavitev projekta

Datum: 05. 02. 2018

Čas: 10.00

Lokacija: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Na pobudo Kozme Ahačiča, vodje projekta Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, smo se v ponedeljek, 5. 2. 2018, ob 10. uri sestali v prostorih Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Namen sestanka, ki so se ga udeležili Natalija Ulčnik, Iztok Kosem in Matej Meterc, je bil seznanitev z obema projektoma, predstavitev njune zasnove in iskanje možnosti povezovanja s ciljem učinkovitejšega prenosa rezultatov dela med uporabnike.

Obisk Gimnazije Želimlje

Datum: 18. 12. 2017

Lokacija: Gimnazija Želimlje

V ponedeljek, 18. decembra 2017, je potekalo izobraževanje na Gimnaziji Želimlje. Vodja projekta Natalija Ulčnik in članica projekta Alenka Valh Lopert sta se srečali z učiteljico Jano Poljšak in učiteljem Alešem Vrbovškom (v projektu sicer sodeluje tudi učiteljica Eva Lajevec).

    

Obisk OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana

Datum: 18. 12. 2017

Lokacija: OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana

Na OŠ Vižmarje Brod se je izobraževanja v okviru projekta, ki sta ga 18. 12. 2017 izvedli vodja Natalija Ulčnik in članica Alenka Valh Lopert, udeležila učiteljica slovenščine Mojca Jerala Bedenk.

  

Obisk Šolskega centra Postojna

Datum: 15. 12. 2017

Lokacija: Ilirska Bistrica

V petek, 15. 12. 2017, je koordinatorica za področje slovenistike in jezikoslovja Mira Krajnc Ivič izvedla izobraževanje na ŠC Postojna (enota: Gimnazija Ilirska Bistrica). Delo za projekt koordinira učiteljica slovenščine Mateja Rebec Hreščak.

Obisk Gimnazije Tolmin

Datum: 14. 12. 2017

Lokacija: Gimnazija Tolmin

V četrtek, 14. 12. 2017, je potekalo izobraževanje na Gimnaziji Tolmin. S profesoricama Milico Rutar in Marto Rutar sta se srečali Polonca Šek Mertük in Ines Voršič.

 

Obisk OŠ Naklo

Datum: 14. 12. 2017

Lokacija: OŠ Naklo

V četrtek, 14. 12. 2017, je izobraževanje potekalo na OŠ Naklo. Član projekta Iztok Kosem se je srečal z učiteljico slovenščine Jasno Zupan.

Obisk OŠ Pesnica pri Mariboru

Datum: 12. 12. 2017

Lokacija: OŠ Pesnica pri Mariboru

Na OŠ Pesnica je izobraževanje potekalo v torek, 12. 12. 2017. Z ravnateljem in učiteljico mag. Gordano Rodinger sta se srečali Darinka Verdonik in Simona Pulko. Izobraževanju sta se pridružili še Tatjana Dvoršak in Mihaela Fike (učiteljici slovenščine).

Obisk Gimnazije Ljutomer

Datum: 11. 12. 2017

Lokacija: Gimnazija Ljutomer

V ponedeljek, 11. 12. 2017, je bilo izobraževanje izvedeno na Gimnaziji Ljutomer. S sodelujočima učiteljicama slovenščine, Katjo Peršak in Tanjo Bigec, sta se srečali Natalija Ulčnik in Polonca Šek Mertük.

Obisk ŠC Rogaška Slatina

Datum: 08. 12. 2017

Lokacija: ŠC Rogaška Slatina

Na ŠC Rogaška Slatina je izobraževanje potekalo v petek, 8. 12. 2017. Z ravnateljico in učiteljico slovenščine Dubravko Berc Prah se je srečala koordinatorica za področje slovenistike in jezikoslovja Mira Krajnc Ivič.

Obisk OŠ Vipava

Datum: 08. 12. 2017

Lokacija: OŠ Vipava

Obisk OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Datum: 08. 12. 2017

Lokacija: OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Obisk Prve gimnazije Maribor

Datum: 06. 12. 2017

Lokacija: Prva Gimnazija Maribor

V sredo, 6. 12. 2017, je izobraževanje potekalo na Prvi gimnaziji Maribor. Članici projekta Natalija Ulčnik in Darinka Verdonik sta se srečali z učiteljico slovenščine Tjašo Markežič.

Obisk OŠ Laško

Datum: 06. 12. 2017

Lokacija: OŠ Laško

Osnovno šolo Primoža Trubarja Laško sta v sredo, 13. 12. 2017, v okviru izobraževanja obiskali Natalija Ulčnik in Melita Zemljak Jontes. Sprejel ju je ravnatelj Marko Sajko in učiteljici slovenščine Dragica Brinovec in Mojca Povše.

Obisk OŠ Sevnica

Datum: 06. 12. 2017

Lokacija: OŠ Sevnica

Na OŠ Sava Kladnika Sevnica je izobraževanje potekalo v sredo, 13. 12. 2017. Izobraževanje sta izvedli Natalija Ulčnik in Melita Zemljak Jontes, udeležili pa sta se ga učiteljici slovenščine Gordana Kenda Kozinc in Tatjana Hafner.

Obisk Gimnazije Ormož

Datum: 04. 12. 2017

Lokacija: Gimnazija Ormož

V ponedeljek, 4. 12. 2017, je potekalo izobraževanje na Gimnaziji Ormož. Vodja projekta Natalija Ulčnik in koordinatorica za stike s šolami Polonca Šek Mertük sta se srečali z učiteljico slovenščine Aleksandro Štih. V projektu bo sodelovala tudi ravnateljica (slovenistka) Blanka Erhartič.