Dogodki

Dogodki

Udeležba na Mednarodni znanstveni konferenci SLAVOFRAZ 2018

Začetek dogodka: 19. aprila 2018

Konec dogodka: 21. aprila 2018

Lokacija: Filozofska fakulteta Univerze na Reki, Hrvaška

Na mednarodni frazeološki znanstveni konferenci SLAVOFRAZ 2018 z naslovom Frazeologija, učenje in poučevanje so z referati nastopile dr. Vida Jesenšek, dr. Mira Krajnc Ivič in dr. Natalija Ulčnik. Udeleženci konference so se tako seznanili s projektom Slovenščina na dlani in prvimi rezultati našega dela.

Predstavitev projekta

Date: 5. februarja 2018

Time: 10:00

Lokacija: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Na pobudo Kozme Ahačiča, vodje projekta Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, smo se v ponedeljek, 5. 2. 2018, ob 10. uri sestali v prostorih Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Namen sestanka, ki so se ga udeležili Natalija Ulčnik, Iztok Kosem in Matej Meterc, je bil seznanitev z obema projektoma, predstavitev njune zasnove in iskanje možnosti povezovanja s ciljem učinkovitejšega prenosa rezultatov dela med uporabnike.

Obisk Gimnazije Želimlje

Date: 18. decembra 2017

Lokacija: Gimnazija Želimlje

V ponedeljek, 18. decembra 2017, je potekalo izobraževanje na Gimnaziji Želimlje. Vodja projekta Natalija Ulčnik in članica projekta Alenka Valh Lopert sta se srečali z učiteljico Jano Poljšak in učiteljem Alešem Vrbovškom (v projektu sicer sodeluje tudi učiteljica Eva Lajevec).

    

Obisk OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana

Date: 18. decembra 2017

Lokacija: OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana

Na OŠ Vižmarje Brod se je izobraževanja v okviru projekta, ki sta ga 18. 12. 2017 izvedli vodja Natalija Ulčnik in članica Alenka Valh Lopert, udeležila učiteljica slovenščine Mojca Jerala Bedenk.

  

Obisk Šolskega centra Postojna

Date: 15. decembra 2017

Lokacija: Ilirska Bistrica

V petek, 15. 12. 2017, je koordinatorica za področje slovenistike in jezikoslovja Mira Krajnc Ivič izvedla izobraževanje na ŠC Postojna (enota: Gimnazija Ilirska Bistrica). Delo za projekt koordinira učiteljica slovenščine Mateja Rebec Hreščak.

Obisk Gimnazije Tolmin

Date: 14. decembra 2017

Lokacija: Gimnazija Tolmin

V četrtek, 14. 12. 2017, je potekalo izobraževanje na Gimnaziji Tolmin. S profesoricama Milico Rutar in Marto Rutar sta se srečali Polonca Šek Mertük in Ines Voršič.

 

Obisk OŠ Naklo

Date: 14. decembra 2017

Lokacija: OŠ Naklo

V četrtek, 14. 12. 2017, je izobraževanje potekalo na OŠ Naklo. Član projekta Iztok Kosem se je srečal z učiteljico slovenščine Jasno Zupan.

Obisk OŠ Pesnica pri Mariboru

Date: 12. decembra 2017

Lokacija: OŠ Pesnica pri Mariboru

Na OŠ Pesnica je izobraževanje potekalo v torek, 12. 12. 2017. Z ravnateljem in učiteljico mag. Gordano Rodinger sta se srečali Darinka Verdonik in Simona Pulko. Izobraževanju sta se pridružili še Tatjana Dvoršak in Mihaela Fike (učiteljici slovenščine).

Obisk Gimnazije Ljutomer

Date: 11. decembra 2017

Lokacija: Gimnazija Ljutomer

V ponedeljek, 11. 12. 2017, je bilo izobraževanje izvedeno na Gimnaziji Ljutomer. S sodelujočima učiteljicama slovenščine, Katjo Peršak in Tanjo Bigec, sta se srečali Natalija Ulčnik in Polonca Šek Mertük.

Obisk ŠC Rogaška Slatina

Date: 8. decembra 2017

Lokacija: ŠC Rogaška Slatina

Na ŠC Rogaška Slatina je izobraževanje potekalo v petek, 8. 12. 2017. Z ravnateljico in učiteljico slovenščine Dubravko Berc Prah se je srečala koordinatorica za področje slovenistike in jezikoslovja Mira Krajnc Ivič.

Obisk OŠ Vipava

Date: 8. decembra 2017

Lokacija: OŠ Vipava

Obisk OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Date: 8. decembra 2017

Lokacija: OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Obisk Prve gimnazije Maribor

Date: 6. decembra 2017

Lokacija: Prva Gimnazija Maribor

V sredo, 6. 12. 2017, je izobraževanje potekalo na Prvi gimnaziji Maribor. Članici projekta Natalija Ulčnik in Darinka Verdonik sta se srečali z učiteljico slovenščine Tjašo Markežič.

Obisk OŠ Laško

Date: 6. decembra 2017

Lokacija: OŠ Laško

Osnovno šolo Primoža Trubarja Laško sta v sredo, 13. 12. 2017, v okviru izobraževanja obiskali Natalija Ulčnik in Melita Zemljak Jontes. Sprejel ju je ravnatelj Marko Sajko in učiteljici slovenščine Dragica Brinovec in Mojca Povše.

Obisk OŠ Sevnica

Date: 6. decembra 2017

Lokacija: OŠ Sevnica

Na OŠ Sava Kladnika Sevnica je izobraževanje potekalo v sredo, 13. 12. 2017. Izobraževanje sta izvedli Natalija Ulčnik in Melita Zemljak Jontes, udeležili pa sta se ga učiteljici slovenščine Gordana Kenda Kozinc in Tatjana Hafner.

Obisk Gimnazije Ormož

Date: 4. decembra 2017

Lokacija: Gimnazija Ormož

V ponedeljek, 4. 12. 2017, je potekalo izobraževanje na Gimnaziji Ormož. Vodja projekta Natalija Ulčnik in koordinatorica za stike s šolami Polonca Šek Mertük sta se srečali z učiteljico slovenščine Aleksandro Štih. V projektu bo sodelovala tudi ravnateljica (slovenistka) Blanka Erhartič.