Publikacije, gradiva

Slovenščina na dlani 1 (2018)

Monografija je nastala v okviru projekta Slovenščina na dlani, pri katerem pripravljamo interaktivno učno e-okolje za slovenščino, ki se bo primarno uporabljalo na osnovnih in srednjih šolah, po zaključenem projektu pa bo prosto dostopno tudi širši javnosti. Projekt združuje strokovnjakinje in strokovnjake z različnih področij (slovenistika, jezikoslovje, didaktika, jezikovne tehnologije, programiranje), tesno sodelovanje pa smo razvili tudi z učiteljicami in učitelji slovenščine ter učenkami in učenci oz. dijakinjami in dijaki iz 14 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vse Slovenije. Spodbujamo jih k aktivni vlogi pri zasnovi e-okolja, zanje pa pripravljamo tudi izobraževanja. V sklop slednjega sodi ta monografija, ki ponuja strokovne novosti in odgovore na zanimiva vprašanja, npr. katere so naše priljubljene besede, kako nastajajo nove besede, zakaj je pomembno, da se učimo o frazemih in pregovorih, kako lahko obravnavamo besedilo, zakaj je pomembna bralna pismenost, kako lahko pridemo do znanja, kateri tipi nalog se pojavljajo v e-gradivih, kako nastane besedilni korpus, kakšna je funkcija programerja pri pripravi e-okolja. Prinaša tudi informacije o projektnih aktivnostih in odzivih na prve rezultate našega dela. Monografija z nakazanim številčenjem v naslovu napoveduje nadaljevanje tako zastavljenega dela in obenem izraža željo po preraščanju v publikacijo, v kateri bi strokovne prispevke objavljali tudi strokovnjakinje in strokovnjaki iz prakse.

Dostopno na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341


Izobraževanje: Slovenščina na dlani: Idejna zasnova učnega e-okolja, Prototip učnega e-okolja, december 2017 (namen: predstaviti zasnovo inovativnega interaktivnega učnega e-okolja, namenjenega bogatitvi pouka slovenščine, in preizkusiti delovanje prototipa)

Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Izobrazevanje_dec.-2017.pdf


Natalija Ulčnik: Frazeologija v e-gradivih za pouk slovenščine (predstavitev na konferenci Slavofraz, Reka, april 2018)

Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Natalija-Ulcnik_Frazeologija-v-e-gradivih_Slavofaz-2018.pdf


Mira Krajnc Ivič: Frazeološke enote v horoskopih in malih oglasih – besedilnovrstni vidik (predstavitev na konferenci Slavofraz, Reka, april 2018)

Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT_FE_mali_oglas_in_horoskop.pdf


Izobraževanje: V družbi z MAKSOM, BERTO IN FRIDO: III. FRIDA, oktober 2018 (namen: predstaviti aktivnosti za korpus FRIDA – FRazemi In pregovori na DlAni)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/FRIDA_frazemi-in-pregovori_oktober-2018.pdf


Izobraževanje: V družbi z MAKSOM, BERTO IN FRIDO: Gradivo za sklop FRIDA, oktober 2018 (namen: reševanje praktičnih primerov)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Gradivo-za-sklop-FRIDA_oktober-2018.pdf