Publikacije, gradiva

Slovenščina na dlani 1 (2018)

Monografija je nastala v okviru projekta Slovenščina na dlani, pri katerem pripravljamo interaktivno učno e-okolje za slovenščino, ki se bo primarno uporabljalo na osnovnih in srednjih šolah, po zaključenem projektu pa bo prosto dostopno tudi širši javnosti. Projekt združuje strokovnjakinje in strokovnjake z različnih področij (slovenistika, jezikoslovje, didaktika, jezikovne tehnologije, programiranje), tesno sodelovanje pa smo razvili tudi z učiteljicami in učitelji slovenščine ter učenkami in učenci oz. dijakinjami in dijaki iz 14 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vse Slovenije. Spodbujamo jih k aktivni vlogi pri zasnovi e-okolja, zanje pa pripravljamo tudi izobraževanja. V sklop slednjega sodi ta monografija, ki ponuja strokovne novosti in odgovore na zanimiva vprašanja, npr. katere so naše priljubljene besede, kako nastajajo nove besede, zakaj je pomembno, da se učimo o frazemih in pregovorih, kako lahko obravnavamo besedilo, zakaj je pomembna bralna pismenost, kako lahko pridemo do znanja, kateri tipi nalog se pojavljajo v e-gradivih, kako nastane besedilni korpus, kakšna je funkcija programerja pri pripravi e-okolja. Prinaša tudi informacije o projektnih aktivnostih in odzivih na prve rezultate našega dela. Monografija z nakazanim številčenjem v naslovu napoveduje nadaljevanje tako zastavljenega dela in obenem izraža željo po preraščanju v publikacijo, v kateri bi strokovne prispevke objavljali tudi strokovnjakinje in strokovnjaki iz prakse.

Dostopno na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341


Izobraževanje: Slovenščina na dlani: Idejna zasnova učnega e-okolja, Prototip učnega e-okolja, december 2017 (namen: predstaviti zasnovo inovativnega interaktivnega učnega e-okolja, namenjenega bogatitvi pouka slovenščine, in preizkusiti delovanje prototipa)

Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Izobrazevanje_dec.-2017.pdf


Natalija Ulčnik: Frazeologija v e-gradivih za pouk slovenščine (predstavitev na konferenci Slavofraz, Reka, april 2018)

Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Natalija-Ulcnik_Frazeologija-v-e-gradivih_Slavofaz-2018.pdf


Mira Krajnc Ivič: Frazeološke enote v horoskopih in malih oglasih – besedilnovrstni vidik (predstavitev na konferenci Slavofraz, Reka, april 2018)

Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT_FE_mali_oglas_in_horoskop.pdf


Vida Jesenšek: Frazeologija prvega in drugega/tujega jezika: S kontrastivnimi pristopi do sinergijskih učinkov v jezikovnem izobraževanju, (predstavitev na konferenci Slavofraz, Reka, april 2018)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Jesensek_Slavofraz_2018.pdf


Izobraževanje: V družbi z MAKSOM, BERTO IN FRIDO: III. FRIDA, oktober 2018 (namen: predstaviti aktivnosti za korpus FRIDA – FRazemi In pregovori na DlAni)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/FRIDA_frazemi-in-pregovori_oktober-2018.pdf


Izobraževanje: V družbi z MAKSOM, BERTO IN FRIDO: Gradivo za sklop FRIDA, oktober 2018 (namen: reševanje praktičnih primerov)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Gradivo-za-sklop-FRIDA_oktober-2018.pdf


Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: Mednarodna znanstvena konferenca Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, oktober 2018

Dr. Simona Pulko, dr. Melita Zemljak Jontes: Different – Attractive (Innovative Didactic Approaches to Teaching and Learning Slovene)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/DrugacnoPrivlacnoAnglesko.pdf

Dr. Alenka Valh Lopert, dr. Mihaela Koletnik: Question Types in Current E-learning Materials for Slovene as a Mother Tongue
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT__DLAN_AVL_MK_OLOMOUC-2018.pdf


Izobraževanje: Poučevanje slovenščine – kako izstopiti iz povprečja, april 2019 (namen: predstaviti igro vlog kot izkustveno metodo poučevanja pri jezikovnem pouku slovenščine)
Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Izobrazevanje_25_4_2019_Tanja_Brcic_Petek.pdf


Članki s konference Slavofraz 2018 (na kateri so sodelovale prof. dr. Vida Jesenšek, izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič in izr. prof. dr. Natalija Ulčnik) so objavljeni v e-publikaciji Frazeologija, učenje i poučavanje (ur. Ž. Macan, 2019).


Članek avtoric izr. prof. dr. Alenke Valh Lopert in red. prof. dr. Mihaele Koletnik E-learning materials for the Slovene language in elementary schools (6th-9th grade), objavljen v Reviji za elementarno izobraževanje, je dostopen na: http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/02/REI_vol12_issue_2.pdf.


Mihaela Koletnik, Alenka Valh Lopert: E-LEARNING MATERIALS FOR THE SLOVENE LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOLS (predstavitev na didaktični konferenci v Olomucu na Češkem, oktober 2019). Dostopno na: http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/PPT__DLAN_AVL_MK_OLOMOUC-2019.pdf.


Gradivo za izobraževanje 2019:

Ankete: Pomeni frazemov, Primeri besedil z nalogami


Gradivo za popestritev pouka slovenščine:


Natalija Ulčnik: Projekt Slovenščina na dlani, poročilo objavljeno v reviji Slavia Centralis (2019, letnik XII, številka 2), je dostopno na: http://www.ff.um.si/dotAsset/79468.pdf.