Konferenca


ZNANSTVENA IN STROKOVNA KONFERENCA

Razvoj in raba učnih e-okolij za slovenščino

ter

OKROGLA MIZA

Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine


Datum                               sreda, 21. april 2021 ob 15.0019.30
                                            četrtek, 22. april 2021 ob 15.0019.00

Način izvedbe                v spletnem okolju MS Teams

Organizacija                  Univerza v Mariboru

Prijava                              Registrirajte se tukaj, udeležba je brezplačna

(Filozofska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Pedagoška fakulteta)


O konferenci in okrogli mizi

Konferenca in okrogla miza sta zaključni aktivnosti projekta Slovenščina na dlani (2017–2021), ki poteka v okviru javnega razpisa Ministrstva RS za kulturo Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij (JR-ESS-PROŽNE OBLIKE UČENJA). Projekt se izvaja na treh fakultetah Univerze v Mariboru (Filozofska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoška fakulteta), sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Vodja projekta je izr. prof. dr. Natalija Ulčnik.

Konferenca

Namen

Na konferenci želimo izpostaviti potrebo po razvoju učnih e-okolij in možnosti za njihovo rabo v okviru (jezikovnega) pouka slovenščine. Predstavili bomo tudi rezultat projekta Slovenščina na dlani, tj. inovativno prosto dostopno učno e-okolje, ki bo na voljo od konca septembra 2021.

Tematska izhodišča

 1. Učna e-okolja za jezikovni pouk slovenščine – stanje in perspektive
 2. Jezikovnotehnološka podpora pri razvoju učnih e-okolij za učenje in poučevanje slovenščine
 3. Inovativni didaktični pristopi pri jezikovnem pouku slovenščine
 4. Učenje in poučevanje slovenščine na daljavo
 5. Učno e-okolje Slovenščina na dlani

Okrogla miza

Namen

Okrogla miza je namenjena izmenjavi izkušenj in idej osnovno- ter srednješolskih učiteljic in učiteljev slovenščine o rabi učnih e-okolij pri pouku slovenščine, premisleku o učenju in poučevanju s pomočjo sodobne tehnologije ter prvim odzivom na rabo učnega e-okolja Slovenščina na dlani pri pouku.

Tematska izhodišča

 1. Učenje in poučevanje s pomočjo sodobne tehnologije (raba pametnih naprav)
 2. Izkušnje z učnimi e-okolji pri pouku slovenščine (prednosti, pomanjkljivosti, možnosti)
 3. Evalvacija učnega e-okolja Slovenščina na dlani

Povzetki

Povzetke predstavitev na konferenci in izhodišča za okroglo mizo pričakujemo  do 2. aprila 2021. Zbornik povzetkov bo aprila 2021 objavljen na projektni spletni strani (zavihek Konferenca).

Prispevki

Končno verzijo znanstvenih in strokovnih prispevkov pričakujemo do 2. junija 2021. Objavljeni bodo septembra 2021 v monografiji Slovenščina na dlani 4, ki bo izšla v okviru Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru. Na voljo bo v knjižni obliki in kot e-publikacija.


Programski in organizacijski odbor

 • izr. prof. dr. Natalija Ulčnik, FF UM, predsednica
 • izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič, FF UM
 • doc. dr. Simona Pulko, FF UM
 • mag. Tanja Brčić Petek, FF UM
 • izr. prof. dr. Darinka Verdonik, FERI UM
 • doc. dr. Milan Ojsteršek, FERI UM
 • Sandi Majninger, FERI UM
 • Marko Ferme, FERI UM
 • red. prof. dr. Dragica Haramija, PEF UM
 • izr. prof. dr. Polonca Šek Mertük, PEF UM

Datoteke

Program

Zbornik povzetkov


Posnetek konference
Pomembni datumi

Spletna registracija:
13. april–20. april 2021
Prvi konferenčni dan:
21. april 2021
Drugi konferenčni dan:
22. april 2021
Okrogla miza:
22. april 2021
Oddaja prispevka:
2. junij 2021
Objava monografije:
september 2021