Obisk OŠ Primoža Trubarja Laško in OŠ Sava Kladnika Sevnica