Predstavitev projekta na mednarodni didaktični konferenci