O projektu

 

SLOVENŠČINA NA DLANI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Namen in cilji projekta

V okviru projekta Slovenščina na dlani pripravljamo inovativno učno e-okolje, ki se bo uporabljalo pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli. Zasnovano bo na osnovi orodij za avtomatsko tvorjenje in pregledovanje vaj, ki bodo podprta s korpusom besedil in bazo znanja. Cilj projekta je pripraviti kakovostno in privlačno prosto dostopno učno e-okolje, ki bo obogatilo pouk slovenščine, prispevalo k motiviranosti za učenje in izboljšanju jezikovno-digitalnih kompetenc. V vseh fazah projekta je predvideno tudi sodelovanje učiteljic oz. učiteljev in učencev oz. učenk, ki lahko s svojimi predlogi in pobudami sooblikujejo učno e-okolje in ga sproti evalvirajo.

Trajanje projekta

Od 18. 7. 2017 do 30. 9. 2021 (spremljanje uspešnosti projekta traja do konca leta 2022).

Prijavitelj projekta

Prijavitelj projekta je Univerza v Mariboru, sodelujejo pa strokovnjakinje in strokovnjaki s Filozofske fakultete, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoške fakultete.

Članice in člani projekta

V projektu je 25 članic oz. članov s področja didaktike (koordinatorica je doc. dr. Simona Pulko: simona.pulko@um.si), slovenistike in jezikoslovja (koordinatorica je izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič: mira.krajnc@um.si), jezikovnih tehnologij (koordinatorica je doc. dr. Darinka Verdonik: darinka.verdonik@um.si) in e-orodij (koordinator je doc. dr. Milan Ojsteršek: milan.ojstersek@um.si).

Vodja projekta je izr. prof. dr. Natalija Ulčnik (natalija.ulcnik@um.si).

Za stike s šolami skrbi doc. dr. Polonca Šek Mertük (polonca.sek@um.si).

Članice in člani:

Mladen   BOROVIČ
Tanja   BRČIĆ PETEK
Albin   BREGANT
Janez   BREZOVNIK
Kaja   DOBROVOLJC
Marko   FERME
Dragica   HARAMIJA
Goran   HROVAT
Vida   JESENŠEK
Mihaela   KOLETNIK
Iztok   KOSEM
Mira   KRAJNC IVIČ
Matej   METERC
Gjoko   NIKOLOVSKI
Milan   OJSTERŠEK
Simona   PULKO
Polonca   ŠEK MERTUK
Natalija   ULČNIK
Alenka   VALH LOPERT
Darinka   VERDONIK
Branislava   VIČAR
Ines   VORŠIČ
Sabina   WEINGERL
Melita   ZEMLJAK JONTES
Danilo   ZIMŠEK

 

Sodelujoči vzgojno-izobraževalni zavodi

V projektu sodelujemo s 14 vzgojno-izobraževalnimi zavodi z vzhodne in zahodne kohezijske regije.

Vzhodna kohezijska regija

 1. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (Pomurska, SI 031)
 2. Gimnazija Ormož (Pomurska, SI 031)
 3. Prva gimnazija Maribor (Podravska, SI 032)
 4. OŠ Pesnica pri Mariboru (Podravska, SI 032)
 5. Šolski center Rogaška Slatina (Savinjska, SI 034)
 6. OŠ Primoža Trubarja Laško (Savinjska, SI 034)
 7. OŠ Sava Kladnika Sevnica (Spodnjeposavska, SI 036)
 8. Šolski center Postojna (Primorsko-notranjska, SI038)

 

Zahodna kohezijska regija

 1. Gimnazija Tolmin (Goriška, SI 043)
 2. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (Goriška, SI 043)
 3. OŠ Naklo (Gorenjska, SI 042)
 4. OŠ Draga Bajca Vipava (Goriška, SI 043)
 5. Zavod Sv. Frančiška Saleškega, OE Gimnazija Želimlje (Osrednjeslovenska, SI 041)
 6. OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana (Osrednjeslovenska, SI 041)

Gradivodajalci

Iskreno se zahvaljujemo gradivodajalcem, ki so prispevali besedila za projekt Slovenščina na dlani: